Informaţii utile

Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi   
                         un_flag_animated            Moldavie              European-Union-flag-XXL-anim

Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, a fost deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de Republica Moldova la 30 martie 2007, ratificată prin Legea nr. 166/09.07.2010, publicată în Monitorul Oficial al RM nr. 126-128/428 din 23 iulie 2010.

De către Uniunea Europeană,  Convenţia Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi a fost semnată la 30 martie 2007 (CONUPD), data deschiderii acesteia spre semnare.

Convenţia a fost semnată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene şi de alte 120 de state din lume, inclusiv de Republica Moldova. În urma încheierii procesului de ratificare, UE ca entitate este acum prima organizație internațională care a devenit parte oficială la convenție (la fel ca și 16 dintre statele membre UE).

Ca rezultat al ratificării convenţiei, Uniunea Europeană devine pentru prima oară în istoria sa parte a unui tratat privind drepturile omului: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. Convenția are ca scop garantarea, pentru persoanele cu handicap, a exercitării drepturilor lor în condiții de egalitate cu toți ceilalți cetățeni.

Odată cu ratificarea convenţiei, părţile sunt obligate să se asigure că persoanele cu handicap îşi pot exercita drepturile pe deplin, în condiţii de egalitate cu toţi ceilalţi cetăţeni. Întreprinzînd astfel măsuri în următoarele domenii: accesul la educație, ocuparea forței de muncă, transport, infrastructuri și clădiri deschise accesului public, acordarea dreptului de vot, îmbunătățirea participării politice și asigurarea capacității juridice depline a tuturor persoanelor cu dizabilităţi.

Părțile care au ratificat convenţia informează periodic Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi cu privire la măsurile luate în vederea punerii în aplicare a acesteia.